Waterscouting in Putten?

Ieder jaar worden door de jeugdafdeling van de Watersport Vereniging Nulde zeillessen verzorgt. In een periode van een aantal weken gaan kinderen van WSV leden het water op en leren daar de basis van het zeilen en de periode wordt afgesloten met een zeilkamp. WSV Nulde heeft geïnvesteerd in een aantal Optimisten en twee RIB’s voor de begeleiding.

Voor de jeugdcommissie bleek het een uitdagend om ieder seizoen een volle cursus aan te kunnen bieden. Het vinden van begeleiding, deelnemers, gelegenheid enzovoorts. Dat er watersport moet zijn voor de Puttense jeugd op Nulde staat voor alle leden van WSV Nulde buiten kijf.

Enkele leden van WSV Nulde zijn betrokken bij Scouting Kon-Tiki en zo is het idee gaan ontstaan om ook Waterscouting in Putten op te gaan richten.

WSV Nulde biedt de vloot van Optimisten en een tweetal rubberbootjes in bruikleen aan Waterscouting Nulde en stelt ook een ruimte beschikbaar als clubgebouw zo lang Waterscouting Nulde nog geen eigen Lelyvletten en een wachtschip heeft!