Regioraad unaniem akkoord

Tijdens de afgelopen regioraad heeft de regio Noord Veluwe en Flevoland unaniem ingestemd met de oprichting van Waterscouting Nulde. Deze instemming is een vereiste om de groep aan te kunnen melden als nieuwe Scoutinggroep bij Scouting Nederland.

Met verkregen instemming kunnen we nu naar Scouting Nederland om ons aan te melden als nieuwe groep. Daarna kunnen we naar de notaris om de vereniging Waterscouting Nulde officieel op te richten en in te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat betekend dat de laatste formele mijlpaal is bereikt en kunnen we op avontuur met jeugdleden!

Nederland telt 45 Scoutingregio’s die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. Onder de regio’s vallen admiraliteiten. Binnen de admiraliteiten werken de waterscoutinggroepen uit de regio samen. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid.