Contributie

Ieder lid van onze Scoutinggroep betaalt contributie. Voor het Scoutingjaar 2024 is de contributie voor ieder lid 275 euro. Je ontvangt van ons aan het begin van elk Scoutingjaar een contributiebrief met daarop het rekeningnummer en de te betalen contributie.

De contributie is inclusief:

  • De verplichte afdracht aan Scouting Nederland
  • Weekopkomsten
  • Groepskampen zoals het zomerkamp en Pinksterkamp

De contributie is exclusief:

  • Uniform en zeilkleding
  • Deelname aan regionale-, admiraliteits- of landelijke activiteiten

Het Scoutingjaar start op de eerste zaterdag in september en loopt tot het weekeinde voorafgaand aan de schoolvakanties van regio Midden. Het jaarlijkse zomerkamp vindt in de regel plaats in de eerste vakantieweek van Regio midden. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt het bedrag berekend op basis van het resterende aantal opkomsten en kampen in het Scoutingjaar.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De lidmaatschap kan pas worden beëindigd, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Er vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.