24-2-2027

Het grove werk zit erop! De vlet is zo goed als ontdaan van haar vele laagjes verf slechts de lastige hoekjes en gaatjes resteren nog. We zijn ons al aan het voorbereiden op het werken aan het staal. Slijpmachines en lasapparaten zijn al toegezegd net zoals bijstand in raad en daad. De enige beer op de weg zijn de kosten. Staal is niet goedkoop en we zijn nog op zoek naar sponsoren.

Het opknappen van Vlet84 kan mogelijk wat vertraging oplopen. Het gerucht gaat dat we een vlet in bruikleen krijgen! Hou de nieuwspagina dus in de gaten!